Åtgärdat - SVT1 HD och SVT2 HD förnärvarande svart

SVT1 HD och SVT2 HD är förnärvarande svart och det väntas åtgärd senast under torsdag den 14/12.

Nu är det bild igen på SVT1 HD och SVT2 HD.