Plan- och miljönämnden

Lyssna

Plan- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden in­om dessa områden.

Plan- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden in­om dessa områden.

Förutom dessa arbetsuppgifter fullgör nämnden även de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Plan- och miljönämnden svarar också för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden som svarar för räddningstjänsten.

Möteshandlingar och protokoll

Aktuella möteshandlingar (kallelser) för respektive nämnd hittar du via vannas.se/kallelser.

Protokoll från POM 
Protokoll för Plan- och miljönämndens sammanträden hittar du i menyn eller på vannas.se/pomprotokoll.

LedamöterOrdförande
 
Sofie Gustafsson (S)

Vice ordförande 
Leif Lindgren (C)

Berit Persson (S)
Kjell Holmlund (S)
Jimmy Rosén (V)
Mattias Eriksson (C)
Martin Hermansson (KD)

Ersättare
Signild Norrman (S)
Leif Andersson (S)
Ingemar Helgesson (M)
Hans Nygren (C)
Bertil Kohl (L)

E-post till nämnden

plan.miljonamnden@vannas.se

Kontaktperson: Helene Jonsson