Vård- och omsorgsnämnden

Lyssna

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnd, förutom ansvar för förskole- och fritidshems­verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden utövar också ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården samt ledningen för verksamheten med stöd och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och fastställer regler för den kommunala riksfärdtjänsten.

Möteshandlingar och protokoll

Aktuella möteshandlingar (kallelser) för respektive nämnd hittar du via vannas.se/kallelser.

Protokoll från VON samt VONAU 
Protokoll för Vård- och omsorgsnämndens sammanträden samt arbetsutskottets sammanträden hittar du i menyn eller på vannas.se/vonprotokoll.

Ledamöter


Ordförande

Henric Jakobsson (S)


Vice Ordförande

Ingmarie Lindqvist (C)

Linda Unge (S)
Leif Högbom (S)
Kjell Holmlund (S)
Mikaela Fahlgård (V)
Lissie Eklund (M)
Maria Olofsson (C)
Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare 
Vida Pournouri (S)
Jörgen Nilsson (S)
Vakant (V)
Gösta Lundberg (M)
Åke Sandström (C)
Anders Vonkavaara (C)
Olov Angeria (L)

E-post till nämnden
vard.omsorgsnamnden[at]vannas.se

Kontaktperson: Kristine Hansson