Fortsatta störningar i A3s nät

Störningarna är sporadiska och påverkar alla A3 (Alltele och T3) och Vannet kunder samt kunder med internet via kabel-tv nätet.

Uppdatering 2018-01-17, kl. 14:09:

Nätet är nu stabilt igen.