Tips från arkitekten, för när du planerar en tillbyggnad

Lyssna

Planerar du en tillbyggnad till ditt bostadshus? Här får du inspiration från möjliga planritningar och tips på hur du skapar en snygg tillbyggnad. Klicka på länkarna/rubrikerna nedan för att läsa mer.

Tips vid förlängning av befintligt bostadshus

  • Byggnadsvolym och indrag/placering
  • Taklutning och takmaterial
  • Fönster
  • Fasadmaterial och fasadfärg

Tips vid tillbyggnad av carport

  • Form/volym
  • Tak
  • Fasadmaterial
  • Fönster