Nu öppnar ansökan till Våtmarkssatsningen 2018

Lyssna

Från och med 1 mars kan kommuner och andra lokala aktörer börja söka medel från Naturvårdsverkets våtmarkssatsning för att anlägga och restaurera våtmarker.

Syftet med våtmarkssatsningen är att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet. Satsningen syftar också till att minska övergödning och klimatpåverkan, öka biologisk mångfald samt klimatanpassning. Under tre år framåt satsas 200 miljoner kronor årligen på våtmarker.

 

Sök pengar nu och kom igång med våtmarksprojektet i år

Det kommer att vara två ansökningsomgångar för våtmarksprojekt som ska starta under 2018, den första har sista ansökningsdatum 10 april 2018 och den andra 1 oktober 2018. Söker man i första ansökningsomgången har man chans att få beslut om pengar innan sommaren och kan hinna starta projektet under grävsäsongen. Ansökningarna görs inom LONA, den lokala naturvårds-satsningen, och bidrag kan ges upp till 90 procent av de bidragsberättigade kostnaderna.

Bidrag ges även för att ta fram kunskapsunderlag

Det är prioriterat att få rätt våtmark på rätt plats. Därför kommer bidrag även kunna ges för att ta göra kunskapsunderlag, förstudier och ta fram underlag till exempel för de miljöbalksprövningar som kan behövas.

Vem kan komma med projektidé

Initiativ till projekt kan tas av kommunen, föreningar eller andra lokala aktörer. Projekten genomförs i kommunens regi eller av lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Kommunen är alltid ansvarig för ansökan – från registrering till slutrapportering.

Länsstyrelsen beslutar och ger stöd i ansökningsprocessen

Länsstyrelsen stödjer kommunerna i deras arbete med ansökan. Kontaktpersoner för LONA finns på alla länsstyrelser och i vissa län finns särskilda Våtmarkssamordnare. Det är också länsstyrelsen som beslutar om vilka projekt som får bidrag.

Läs mer om Våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets webbplats: naturvårdsverket.se/vatmarkssatsningen. Där hittar du även kontaktuppgifter till LONA-samordnaren på Länsstyrelsen i ditt län.

Vi hoppas verkligen kommunen har många bra projekt som ni vill sätta igång i egen regi eller i samverkan med lokala aktörer.

Vänliga hälsningar
Eva Amnéus Mattisson
Projektledare för Våtmarkssatsningen på Naturvårdsverket