Eventuell släckning av TV4s kanaler

(Uppdatering 2018-03-21: Parterna har kommit överens så ingen släckning av kanaler kommer att ske)

Det pågår för tillfället en avtalsförhandling mellan programbolaget TV4/Bonnier och Telenor där parterna inte är överens.
Det finns en risk för att TV4s kanaler kommer att släckas i natt (natten mellan 20 till 21 mars) om parterna ej kommer överens om nytt avtal innan dess.

Kanaler som berörs av avtalsförhandlingen är:

TV4
Sjuan
TV12
TV4 Fakta
TV 4 Film
TV4 HD
TV4 Guld

Hur länge kan kanalerna komma att vara släckta?
Det känner vi inte till dessvärre, men troligtvis under hela avtalsförhandlingen tills parterna kommer överens.