Funktionshindrades och pensionärers råd

Lyssna

Funktionshindrades och pensionärers råd (FPR) är en mötesplats där kommunen och de berörda organisationerna kan utbyta kunskaper och erfarenheter.