Kommunledningskontoret

Lyssna

Kontorets uppgift är att att utöver olika slag av service till allmänheten också vara en stödfunktion för kommunens olika förvaltningar och verksamheter.

Enheter och uppgifter

Kommunledningskontoret har ett antal avdelningar, som i olika avseenden administrerar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, hållbarhetsberedningen och folkhälsorådet.

Hitta till oss
Kommunledningskontoret
(finns i Medborgarhuset)

Besök: Ö Järnvägsgatan 1
Postadress: 911 81 Vännäs
Telefon 0935-140 00
Fax 0935-140 10
E-post vannas.kommun@vannas.se

Kontaktperson: Karolina Johansson