Så hanterar Vännäs kommun dina personuppgifter - GDPR 25 maj 2018

Lyssna

Vännäs kommun behandlar en mängd olika personuppgifter för att kunna leverera kommunala tjänster till de medborgare och brukare som nyttjar dem.

Till exempel hanterar kommunen uppgifter på personer inskrivna i omsorgen eller skolan. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på www.vannas.se/gdpr

Begära ut personuppgifter

För att begära ut personuppgifter om dig (registerutdrag) som kommunen hanterar måste du först legitimera dig.

Varje onsdag kl. 15.00-17.00 kommer receptionen i Medborgarhuset att vara öppen för de som vill komma och, efter legitimationskontroll, lämna in en begäran om registerutdrag. Kommunen har en månad på sig att handlägga ditt ärende.