Fjärrvärmeläckage lagat!

Lyssna

Fjärrvärmeläckaget i Vännäs inre delar är nu lagat.