Detaljplan för strandpromenaden i Vännäs och Vännäsby

Lyssna

Detaljplanen för strandpromenaden i Vännäs och Vännäsby antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2018. Syftet med den är att få en samlad bild över hur området ska användas och vilka åtgärder som får utföras efter sträckan. Förslaget kommer bland annat möjliggöra för föreningar att lägga ut gemensamma bryggor i älven.

Vattenområdet efter vallen i Vännäsby undantogs från antagandet för eftersom definitionen på vad som kan vara en åverkan på vallen kommer att utredas vidare innan man kan besluta om vad som kan tillåtas efter vallen.

Här finns kommunfullmäktiges beslut och den antagna detaljplanen. Dokumenten öppnas som PDF:

Läs mer om arbetet med kommunens planarbete och strandpromenaden på www.vannas.se/strandpromenaden