Foto: Sofia Tjärnström

Starta livsmedelsföretag

Lyssna

Innan du startar din verksamhet måste du registrera den hos plan- och miljönämnden. Det gör du genom att lämna in en anmälan med uppgifter om ditt företag, vilken livsmedelsverksamhet du ska bedriva och var det ska ske.

Anmälan om livsmedelsverksamhet

Anmälan måste ha inkommit minst två veckor innan du startar. Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske. En administrativ avgift motsvarande en timmes handläggning kommer att tas ut.

Anmäl livsmedelsverksamhet via e-tjänst

Vi tar gärna emot din anmälan digitalt! Gå direkt till vår e-tjänst för att göra anmälan. Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet (länken till tjänsten öppnas i en ny flik).

Miljö- och byggavdelningen gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav utan det måste du som verksamhetsutövare kontrollera i förväg.

Du ska även själv kontrollera riskerna i din livsmedelshantering och ha ett dokumenterat säkerhetssystem som visar på att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra. För att få hjälp med utformning med din egenkontroll kan du vända dig till din branschorganisation eller ta hjälp via Livsmedelsverkets webbplats.

Om du ska starta en animalieanläggning t. ex slakteri eller mejeri räcker det inte med enbart registrering, verksamheten måste även godkännas av Livsmedelsverket.

Regler för livsmedelssäkerhet och hygien är samma för en verksamhet som registreras och för en som har ett godkännande.

Kom ihåg att du som livsmedelsföretagare har ansvaret för att:

  • livsmedel som säljs eller överlåts är säkra, rätt märkta och att det går att spåra varifrån de kommer.
  • företaget uppfyller relevanta krav i livsmedelslagstiftningen t ex vad gäller egenkontroll, utrustning och lokaler.


Med livsmedelsföretag menas privat eller offentligt företag som hanterar livsmedel med eller utan vinstsyfte.

När du startat

När verksamheten kommit igång gör miljö- och byggavdelningen kontroll på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll. Därefter gör miljökontoret regelbundna återkommande kontroller av verksamheten.
 
Ett beslut om årlig kontrollavgift som livsmedelsföretagaren ska betala fattas av plan- och miljönämnden.  
 
Plan- och miljönämnden kan vid brister förelägga om rättelse eller om så behövs vidta andra sanktioner för att livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas och förhindra att fara för människors hälsa uppstår.

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson