Projekt "Bredband till fler"

Lyssna

  

Vännäs kommun bygger ut fibernätet på landsbygden med stöd från Europeiska jordbruksfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten medfinansierar två stycken ortsammanbindande sträckor och Europeiska jordbruksfonden tillsammans med privat finasiering finasierar anslutningsnät ute i byarna. Kommunen bygger vissa anslutande sträckor med egna medel.

Detta görs för att nå den uppsatta nivån i kommunens bredbandsstategi som säger att målsättningen fram till år 2020 är att 95% av kommunens hushåll och företag ska kunna ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s.

Projektet startar 2016 och pågår fram till 2020. Klicka här för att se områden som ingår i projektet och tidplanen. (kommer att behöva revideras, mer info kommer)

 

Nedan finns mer info om utbyggnadsprojektet.

 


2017-11-29

Vi har fått ge upp grävningen nu för denna säsong i Tobacka-Hjåggsjö-Mosjö området vilket betyder att vi inte gick i mål med vår senaste målsättning att hinna gräva sträckan Tobacka-Kallhögen.

Vi har hunnit få ner kanalisation i stugområdet i Ockelsjö (norra), i Skavdal och Nyliden och även i delar av Kallhögen. Så det är förberett till nästa gräv- och fiberblåsningssäsong i alla fall.

2018 kommer vi att rikta in oss på att göra klart i ovan nämnda område och planerar inte att starta upp grävning i något mer område. Arbete med projektering, tillståndsansökningar, avtalsskrivning m.m. kommer däremot att påbörjas/genomföras under 2018 inför fortsatta grävningar 2019 och framåt.

Uppdaterad tidsplan för projektet kommer att läggas ut här under vintern. Även en mer detaljerad tidsplan för Tobacka-Hjåggsjö-Mosjö området.2017-09-15

Arbetet flyter inte på som vi räknat med i år och vi har fått revidera våra planer vad vi beräknar hinna med.
Det finns ingen enskild anledning till detta utan det är många små käppar i hjulet som tillsammans är orsaken till detta.

Planen är nu att gräva från Tobacka ner till gamla skolan i Kallhögen där vi påbörjat arbetet med att upprätta en nod.
Får vi ner all kanalisation på denna sträcka innan tjälen slår till så beräknar vi även med att kunna blåsa fiber och göra installationer. Vilket skulle innebära att de som ansluts nu sent i år alternativt tidigt nästa år är byarna Tobacka, Vinbäck, Skavdal, Nyliden, Kallhögen och eventuellt även Nylandsnäs om vi hinner binda ihop noden med det som vi samförla med Vattenfall för ett par år sedan.

Samförläggningen med Vattenfall i Södra Hjåggsjö planeras att utföras som tänkt men då bara med förläggning av kanalisation och sättning av skåp. Fiber dras i detta område nästa år då vi fått ner kanalisationen från noden i Kallhögen ner till Mosjö.

I stugområdet (norra) i Ockelsjö ligger nu kanalisationen nästan klar i backen. Här blir heller ingen fiberdragning förrän vi grävt från Hjåggsjö till Ockelsjö.

På vägsträckan Hjåggsjö-Ockelsjö måste jag in med kompletteringar till Trafikverket för att få det beslutet.

Förstår att detta inte är några goda nyheter för de flesta i området men det är som det ser ut nu och vi får göra det bästa av vad som är kvar av denna grävsäsong och köra hårt igen nästa grävsäsong.


2017-03-30

Möte i Högås
Igår kväll hölls ett möte ang. kommande bredbandsutbyggnad i Högås bygdegård. Här nedan finns material som visades på mötet.

Bildspel

Karta över området

Skiss som förklarar vem som gräver vad

Grävinstruktion på egen tomt


2016-01-18

Möte i Hjåggsjö

I måndagskväll hölls ett möte i Hjåggsjö bygdegård om kommande bredbandsutbyggnad i området från Tobacka ner till Mosjö. Mötet organiserades av föreningen Hjåggsjödrakarna och var välbesökt.

(PDF fil)

Kontaktpersoner i området läggs ut här efter jag och kontaktpersoner träffats igen i slutet på januari.


2016-10-19

Grävstart!

Imorgon torsdag är det grävstart.

Vi kommer att börja gräva sträckan Pengsjö-Fagernäs, sedan Bojnäs-Klintsjö, därefter Tväråbäck-Gullbäck. Fiberanslutningar ska även kunna göras på sträckan Bojnäs-Pengbacken där vi fick ner kanalisation tillsammans med Vattenfall i fjol. Hinner vi med Penglund innan det tjälar ihop så gör vi det området också i år.

Området kring Västerås kommer vi tyvärr inte att hinna med i år utan planen är att vi tar i kapp detta nästa år.


 

Kontaktperson: Mikael Larsson