Kabel-tv modem tappar uppkoppling - Åtgärdat.

Just nu har vi fel i hanteringen av kabel-tv modem, felsökning pågår.

Uppdatering 13:35:

Felet kvarstår ännu men felavhjälpning pågår, väntas vara löst senare idag.

Uppdatering 15:09:

Felet avhjälpt och alla modem är åter i drift.