Tillstånd för enskilt avlopp

Lyssna

Om man inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste man ordna en enskild avloppsanläggning för exempelvis bostaden. Ansökan eller anmälan till plan- och miljönämnden krävs alltid när en ny avloppsanläggning ska anläggas eller en befintlig ändras.


Ansökan/anmälan ska fyllas i på en särskild blankett. Blanketten kan även hämtas hos miljö- och byggavdelningen. Till ansökan/anmälan ska en ritning bifogas.
 
 

Kontaktperson: Teresia Jonsson