Djurhållning och lantbruk

Lyssna

Tillstånd inom tätbebyggt område

Enligt lokala föreskrifter krävs tillstånd av plan- och miljönämnden för att hålla

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm,

 

Blankett för fjäderfä.

Blankett för hållande av orm.

Tillstånd hos Länsstyrelsen

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring ska ha tillstånd från länsstyrelsen.

En förprövning av djurstallar måste göras hos länsstyrelsen vid ny-, om- eller tillbyggnad av stall med mer än fyra djurenheter när det gäller hästar eller mer än nio djurenheter för övriga djurslag.

Kontaktperson: Malin Holmlund