Köpa företag

Lyssna

Ett alternativ till att starta från noll är att köpa ett befintligt företag. Nedan hittar du länkar till olika företagsförmedlingar där du kan hitta mer information.

Det finns olika aktörer som arbetar med rådgivning kring köp eller övertagande av företag, samt generationsskiften.

Ta gärna kontakta med Almi som även kan erbjuda lån till företag i olika faser.

LRF är en organisation som har erfarnehet och kunskap om generations- och ägarskiften främst inom jord- och skogsbruk.

 

Kontaktperson: Christin Westman