Vänligen, parkera inte bilar efter vägarna

Lyssna

Vänligen parkera inte bilar efter vägarna i kommunen. Under vinterhalvåret försvårar de felparkerade bilarna för snöröjningen.

Detta i sin tur leder till att framkomligheten för andra trafikanter och fotgängare blir mycket begränsad. Särskilt för de som behöver kunna ta sig fram med rullator, rullstol eller andra hjälpmedel.

För boende i centrum finns flera lediga, centrala parkeringar med värme och/eller carport att hyra av Vännäs fastigheter AB.