Driftstörning för A3/T3 kunder - Åtgärdat

Flera av A3/T3s kunder är utan internet, felet ligger hos A3/T3 vilka jobbar med felavhjälpning.