Ny lag gällande fakturering till kommuner från 1 april

Lyssna

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Det innebär att lagen omfattar upphandlingar, oavsett belopp och även direktupphandlingar. Kravet på e-fakturering omfattar därför alla fakturor som en leverantör utfärdar till upphandlande myndigheter och enheter, oavsett hur upphandlingen gått till. Även köp över disk omfattas om det genererar en faktura.

Lagen omfattar alla inköp som görs från och med den 1 april 2019.  När köp är baserat på ramavtal gäller det för fakturor som utfärdas till flöjd av upphandlingar som påbörjats efter ikraftträdandet 1 april 2019.

För mer information om lagkravet, se www.digg.se www.sfti.se och www.skl.se.

Skicka e-fakturor till Vännäs kommun

Vi kan ta emot e-fakturor på olika sätt. Antingen via Swedbanks E-fakturatjänst som är en s.k. öppen lösning, som erbjuder möjlighet att skicka e-fakturor via de flesta fakturaväxlar/operatörer.

Vi är även registrerade som mottagare i PEPPOL nätverket med Tieto Swedbank som accesspunkt, där vi kan ta emot i formatet Svefaktura 2.0
Företag som inte kan skicka e-fakturor från sina system kan använda en fakturaportal hos Inexchange eller Fakturaportalen. Efter att ni registrerat er hos någon av leverantörerna kan ni skicka fakturor till oss. Registrering görs på deras webb.

Kontakt:

Inexchange AB, www.inexchange.se/ tfn 0500-446 360, info[at]inexchange.se Fakturaportalen www.fakturaportalen.se tfn 08-446 34 00
support[at]fakturaportalen.se

Uppgifter ni kan behöva för att skicka oss elektroniska fakturor

  • Företagsnamn: Vännäs Kommun
  • Organisationsnr. 2120002841
  • Kontaktperson: Stina Wikström
  • E-post: ekonomi[at]vannas.se
  • E-fakturaadress: 2120002841
  • Fakturaväxel/VAN SWEDSESS
  • PEPPOL (Endast Sve-faktura 2.0) 0007:212000284
  • Referenskrav: 6-siffrig referenskod ska anges, fås av beställaren


Har ni några funderingar är ni välkomna att kontakta oss på: ekonomi[at]vannas.se

Vännäs kommun
Ekonomiavdelningen