Ny lag gällande fakturering till kommuner från 1 april

Lyssna

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Det innebär att lagen omfattar upphandlingar, oavsett belopp, och även direktupphandlingar (dvs alla inköp). Kravet på e-fakturering omfattar därför alla fakturor som en leverantör utfärdar till upphandlande myndigheter och enheter, oavsett hur upphandlingen gått till. Även köp över disk omfattas om det genererar en faktura.

Lagen omfattar alla inköp som görs från och med den 1 april 2019.  När köp är baserat på ramavtal gäller det för fakturor som utfärdas till flöjd av upphandlingar som påbörjats efter ikraftträdandet 1 april 2019.

För mer information om lagkravet, se www.digg.se www.sfti.se och www.skl.se

Skicka e-fakturor till Vännäs kommun

Vi använder oss utav Swedbanks E-fakturatjänst.  Swedbanks tjänst är en s.k. öppen lösning, som erbjuder möjlighet att skicka e-fakturor via följande fakturaväxlar/operatörer till bankens tjänst:

Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Den Danske Bank, Tieto, CGI, Strålfors, OpusCapita, Pagero, InExchange, Baseware, EVRY, ReadSoft/Expert Systems, VismaProceedo, Addett/Scancloud, Intrum Justitia, CrediFlow, EDI Solutions, Logiq, Sproom, Palette, HighJump,    E Builder, Göteborgs stad
 
Vi är även registrerade som mottagare i PEPPOL nätverket med Tieto Swedbank som accesspunkt.

OBS! Skickar ni era fakturor via Posten/Strålfors, kontakta oss på ekonomi[at]vannas.se.

Uppgifter ni kan behöva för att skicka oss elektroniska fakturor

Företagsnamn Vännäs Kommun
Organisationsnr. 2120002841
Kontaktperson Linda Wallberg/Stina Wikström
E-post ekonomi[at]vannas.se
E-fakturaadress 2120002841
GLN kod 7300010001008
Fakturaväxel/VAN SWEDSESS
Peppol 0007:2120002841
Referenskrav 6-siffrig referenskod ska anges

Har ni några funderingar är ni välkomna att kontakta oss på: ekonomi[at]vannas.se