Lär dig mer om miljö & renhållning i veckans Här&Nu

Lyssna

Kanske har du lagt märke till denna veckas kommuntidning Här&Nu? I detta nummer får du lära dig mer om arbetet som sker inom området miljö och renhållning.

Du kan till exempel läsa mer om:

  • Sopsortering och EU:s avfallstrappa (ett sätt att bestämma vad som ska hända med olika typer av avfall).
  • Utsortering av matavfall och kompostering.
  • Hur ett fungerande avlopp ska vara.
  • Hur en kontroll av livsmedel går till och varför det är viktigt.

Läs Här&Nu i PDF-version här (filen öppnas i ny flik)