Gratis säsongskort för alla ungdomar i årskurs 4-9 på Vännäsbadet!

Lyssna

Regeringen har fördelat medel till samtliga kommuner i Sverige för att arrangera fria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar. Vännäs kommun kommer under sommaren 2019 erbjuda gratis säsongskort på Vännäsbadet samt möjlighet till gratis minigolf för alla ungdomar som gått ut årskurs 4–9.

För mer information om säsongskorten, kontakta Simon Johansson på Vännäs bad  och camping, Tel. 0935-141 75 eller: simon[at]hotelvannas.se.