Kungörelse: Tillägg av LIS-områden i Vännäs Kommun

Lyssna

Vännäs kommun har låtit upprätta en granskningshandling för tillägg av områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Aktuellt tillägg är ett tillägg till kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen (ÖP) avseende LIS (Strandskydd i Umeåregionen, 2013).

Områden som berörs är: Hjåggsjön, Marahälla, Mosjön, Norrmalm/Pengfors, Pengsjön, Stärkesmarkssjön samt Sunnanå/Brån.

Granskningstiden är från och med 2019-06-28 till och med 2019-08-30, under denna period finns handlingarna tillgängliga på:

  • Vännäs kommun, miljö- och byggavdelningen
  • Vännäs kommuns webbplats, www.vannas.se/lisplan
  • Biblioteket i Vännäs
  • Biblioteket i Vännäsby

Synpunkter framförs skriftligt tillsammans med dnr. POM 2017-500, namn, adress och telefonnummer senast den 30 augusti 2019 och skickas till: Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs
eller via e-post: plan.miljonamnden[at]vannas.se

Granskningshandlingen har upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).

Upplysningar lämnas av:
Samhällsbyggnadschef Tore Forsberg, Tel: 0935-142 00
Samhällsplanerare Carola Nordlöf, Tel: 0935-142 13