Brandfarlig vara och brandskyddsredogörelse

Lyssna

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängder måste ha tillstånd för detta. Tillstånd söker du hos räddningstjänsten.

För ytterligare upplysningar, besök MSB's hemsida eller ring kommunens räddningstjänst, tel: 0935-140 00 (vx).

Webbsida msb.se:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), länk öppnas i ny flik.

Ansök om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

I vår portal för självservice kan du ansöka om nytt tillstånd, ansöka om innehavarskifte, anmäla föreståndare för befintligt tillstånd eller ansöka om förlängning av gällande tillstånd.

Till e-tjänsten (länk, öppnas i en ny flik)

Lämna brandskyddsredogörelse via E-tjänst

Ägare av vissa byggnader eller anläggningar är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till räddningstjänsten. Redogörelsen används bland annat vid räddningstjänstens tillsynsplanering.

Lämna brandskyddsredogörelse via e-tjänst (länk, öppnas i ny flik)

Kontaktperson: Roger Westerberg