Dags att söka stipendium!

Lyssna

Kommunen har flera olika fonder och stipendier där du som bor i, eller har anknytning till, Vännäs kommun har möjlighet att söka bidrag. En del av fonderna kommer från donationer av privatpersoner och några bekostas av Vännäs kommun.

Stipendier från fonder startade av privatpersoner

Vännäs kommun förvaltar ett flertal fonder som har bildats genom donationer av privatpersoner. Läs mer om vilka dessa är och hur du ansöker via www.vannas.se/allmannafonder (direktlänk).

Ansök om stipendier från fonder startade av privatpersoner, senast 31 oktober!

Vännäs kommuns fonder

Du hittar mer om alla fonder under www.vannas.se/stipendier

Kulturstipendiet

Barn- och utbildningsnämnden i Vännäs vill genom kulturstipendiet stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden.

Stipendiet på 10 000 kronor delas ut årligen till personer eller grupper som är eller har varit bosatta inom Vännäs kommun eller på annat sätt har nära anknytning till kommunen.

Förslag på stipendiat tillsammans med motivering ska vara inkomna senast den 15 oktober 2019 till:

Vännäs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
91181 Vännäs
Märk kuvertet ”Kulturstipendium”.

Du kan även skicka motiveringen via epost:
Barn- och utbildningsnämnden (klicka för e-post)
Skriv ”Kulturstipendium” i ämnesraden.

För ytterligare upplysning om stipendiet: Besök kommunens hemsida eller kontakta kultur- och bibliotekschef Carina Zakrisson.

Föreningsstipendiet

Vännäs kommun lyfter kommunens föreningsliv som en stor del i arbetet för folkhälsa, kommunens målbild att livet är lätt att leva i Vännäs och att medborgarna har en aktiv och meningsfull fritid. För att stödja, uppmuntra och belöna verksamhet inom föreningslivet delar Vännäs kommun årligen ut ett föreningsstipendium.

För att kunna tilldelas stipendiet ska minst ett av dessa kriterier vara uppfyllda:

  • Socialt engagemang i föreningsverksamheten
  • Verkat för jämställdhet i föreningslivet
  • Verkat för mångfald i föreningslivet
  • Utvecklat ungdomsaktiviteter
  • Goda ledaregenskaper och prestation som ledare
  • Föreningens organisation, utveckling och förmåga att nå sina mål
  • Nyskapande föreningsverksamhet
  • Idrottslig eller annan prestation i föreningslivet

Nominering innehållande motivering ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 oktober innevarande år.

Skicka din ansökan till vannas.kommun[at]vannas.se eller till Vännäs kommun, kommunstyrelsen, 911 81 Vännäs. Märk kuvertet eller e-posten med "föreningsstipendium".

Kontaktperson för föreningsstipendiet är Peter Lundström.

Miljöstipendium

Vännäs kommuns miljöstipendium är till för att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljöområdet. Förslag på stipendiat och motivering ska ha kommit in till kommunen senast den 15 oktober.

Fullständiga riktlinjer för Vännäs kommuns miljöstipendium
Skicka din ansökan till vannas.kommun@vannas.se eller till Vännäs kommun, kommunstyrelsen, 911 81 Vännäs. Märk kuvertet eller e-posten med "miljöstipendium".

Kontaktperson för miljöstipendiet är Susanna Siljetun.