Störningar på Bredband i Brån - Åtgärdat

Gamla skolan i Brån har strömavbrott vilket gör att bredbandet inte fungerar i Brån. Felavhjälpning pågår.