Tertialrapporter

Lyssna

Enligt kommunallagen ska varje kommun göra minst en delårsrapport per år som ska behandlas av kommunfullmäktige. Delårsrapporten ska omfatta minst 6 månader av innevarande års verksamhet. Vännäs kommun har tertialrapporter. Tertialrapport 1 (T1) omfattar årets fyra första månader och behandlas av kommunfullmäktige i juni. Tertialrapport 2 (T2) omfattar 8 månader och behandlas av kommunfullmäktige i slutet av september eller början av oktober. T2 är mer omfattande än T1. T2 innehåller en utförlig årsprognos.

Nedan kan du se tertialrapporterna från de senaste året. Sidan uppdateras löpande när nya rapporter är behandlade av kommunfullmäktige.

Kontaktperson: Birgitta Samuelsson