Avbrott Internet och TV Vännäs Nord-Väst - Åtgärdat

Vi har tappat kontakt med noden i Högås, felsökning pågår.

Kortslutning i en switch orsakade att säkringarna hade löst ut. Tillfällig åtgärd utförd, switchen kommer bytas till veckan.

Switch utbytt.