Kungörelse: Förslag till nya lokala föreskrifter för Vännäs kommuns Renhållningsordning enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap.§ 41 t o m § 44

Lyssna

Utställningstid för granskning 2019-11-07 – 2019-12-12.

Utställningsplatser förutom www.vannas.se/renhallning:

  • Kommunhuset, vid receptionen
  • Biblioteket i Vännäsby
  • Biblioteket i Vännäs


Eventuella synpunkter skall lämnas skriftligen till: Vännäs kommun, Östra Järnvägsgatan 1, 911 81 VÄNNÄS märkt ”renhållningsordningen lokala föreskrifter”eller via mailadress soporochvatten@vannas.se senast den 12 december 2019.

För information,
tel. 0935-142 31
Renhållningsavdelningen