Årets datum för utgivning av Här&Nu, kommuntidningen

Lyssna

Här hittar du information om årets utgivningsdatum för kommuntidningen Här&Nu.

Utgivning

2020 Nr 1 Nr 2 Extranummer
Näringsliv
Nr 3
Sista materialdag 4 feb 14 maj 25 aug 27 okt
Till tryck 19 feb 3 juni 9 sept 11 nov
Utgivningsdatum 4 mars 16 juni 23 sept 25 nov

 

Riktlinjer för Här&Nu

  • Informationen ska främst komma från offentliga organ som exempelvis: kommun, polis, försäkringskassan eller liknande.
  • Informationen ska vända sig till kommunens samtliga invånare.
  • Föreningar för informera om sin verksamhet; arrangemang, öppettider och liknande. Huvudsaken är att det riktar sig till en bred publik. OBS! Undantaget är danser, bingo eller liknande som räknas som vinstdrivande verksamhet.
  • Företag och privatpersoner får inte förmedla information i tidningen.

Mer information hittar du på: https://vannas.se/harochnu