Brandfarlig vara

Lyssna

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängder måste ha tillstånd för detta.

För ytterligare upplysningar gå in på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller ring kommunens räddningstjänst, 0935-140 00 (vx).
 

Kontaktperson: Conny Eriksson