Parkering

Lyssna

Det har kommit in många synpunkter och medborgarförslag till Vännäs kommun om att få en lösning kring parkeringssituationen längs gatorna i tätorterna.

Under våren 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att Vännäs kommun ska införa parkeringsövervakning med datumparkering på gatorna inom tätorterna Vännäs och Vännäsby samt tidsbegränsad parkering med P-skiva på gatorna inom delar av centrumkärnan i Vännäs.

Datumparkering

Datumparkering kommer gäller längs gatorna i hela Vännäs och Vännäsby mellan kl. 00.00 och 10.00.

Syftet med datumparkering är att hålla delar av gatan fri under natten och underlätta för dem som ska snöröja och sanda gatorna. Det innebär också ökad framkomlighet för räddningstjänsten.

Kom ihåg att de nya reglerna även gäller för tunga fordon.

Vad är datumparkering?

Vid datumparkering är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan med jämna husnummer på dagar med jämnt datum, och på den sidan av gatan med udda husnummer är det förbjudet att parkera på dagar med udda datum.

Exempel, om du ska parkera och avsluta din parkering under samma dag:
Vi säger att det är 4 juli och du ska parkera på i ett område med datumparkering på gatan. Du tänker parkera en stund på dagen men lämna parkeringen samma dag.

Datumparkeringsskylten är en förbudsskylt och berättar vad du inte får göra. 4 juli är ett jämnt datum. Då får du inte parkera på den sida av vägen som har jämna husnummer.

Exempel, om du ska parkera över natten:
Datumparkering gäller från kl. 00.00 – 10.00 och du ska parkera på gatan den 1 mars och stå över natten.

Om du parkerar på kvällen den 1 mars ska du parkera på den sida av gatan som har udda husnummer om du ska parkera över natten.

När datumparkeringen sedan börjar gälla kl. 00.01 den 2 mars är det inte tillåtet att stå på sidan med jämna husnummer.

Tidsbegränsad parkering och P-skiva

I de centrala delarna av Vännäs centrum, på vissa gator, gäller så kallad tidsbegränsad parkering (2 timmar).

På vilka gator gäller P-skivan?
Klicka här för att öppna en karta över de gator där P-skivan gäller (PDF)

Hämta P-skiva

Nu kan du hämta P-skiva på:

  • Ica Vännäs
  • COOP Vännäs och Vännäsby
  • Poppins
  • Mode Mix
  • I Medborgarhusets reception under öppettiderna
    Se öppettider här

Vad är P-skiva?

P-skiva är en skiva där du kan ställa in klockslaget då du parkerar på gatan. Alla fordon som har en registreringsskylt måste använda P-skiva på anvisad plats enligt skyltningen.

Du behöver inte använda en P-skiva från Vännäs kommun, det går lika bra med en annan skiva. Huvudsaken att den går att ställa in rätt tid med.

Regler & bestämmelser för P-skivan

  • Ange fordonets ankomsttid vid pilen. Avrunda till närmast följande hel eller halv timme.
  • P-skivans inställning för fordonets ankomsstid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • Placera P-skivan innanför vindrutan. Det ska vara lätt att läsa P-skivan från utsidan av bilen. Du får endast använda en P-skiva vid varje tillfälle.

Exempel:
Om du parkerar inom tidsbgränsningen (till exempel om du parkerar kl. 07.30 och tidsbegränsningen gäller från kl. 07.00) så sätt visaren på 07.30. Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar (till exempel kl. 06.00) så ställer du tiden på tidsbegränsningens början (kl. 07.00 i exemplet).

Om jag glömt P-skivan

Om du har glömt P-skiva går det bra att skriva din ankomsttid på en lapp och sätta den i bilens framruta.

Övervakning

Kommunen har anlitat Securitas att utföra uppdraget med parkeringsövervakning och som då även ansvarar för att utfärda parkeringsanmärkningar vid överträdelser. Vid eventuella synpunkter eller överklagan gällande parkeringsanmärkningarna hänvisar vi till Polisen.

Vännäs kommun kommer inte att hantera parkeringsanmärkningarna.

Taxa för felparkering

För att få samstämmighet mellan taxan för felparkering och överträdelsens omfattning så har även taxan för felparkering genomgått en översyn. Vid införandet av parkeringsövervakning kommer även fordonsflyttar att bli aktuella vid felaktigt långtidsparkerade fordon.

Har du frågor och funderingar?

Du som har frågor kring parkeringar kan kontakta plan- och miljönämnden via e-post till: plan.miljonamnden[at]vannas.se.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt resmål.

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade här (länk, öppnas i ny flik)