Parkering

Lyssna

Det har kommit in många synpunkter och medborgarförslag till Vännäs kommun om att få en lösning kring parkeringssituationen längs gatorna i tätorterna. Under våren 2020 tog därför kommunfullmäktige beslut om att Vännäs kommun ska införa kommunal parkeringsövervakning, datumparkering inom tätorterna Vännäs och Vännäsby och tidsbegränsad parkering inom centrumkärnan i Vännäs.

"Mjuk" start för parkeringsövervakningen

Just nu bötfälls inte felparkeringar. Du som parkerar fel får istället en informationslapp om kommande parkeringsövervakning.

Mer information kommer att gå ut när övervakningen går över från information till bötfällning.

Läs mer här

Datumparkering

Datumparkering kommer att gälla för hela Vännäs och Vännäsby.

Syftet med datumparkering är att hålla delar av gatan fri under natten och underlätta för dem som ska snöröja och sanda gatorna. Det innebär också ökad framkomlighet för räddningstjänsten.

Det kan även komma att bli parkeringsförbud längs vissa gator, inklusive för tunga fordon.

Vad är datumparkering?

Vid datumparkering är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan med jämna husnummer på dagar med jämnt datum, och på den sidan av gatan med udda husnummer är det förbjudet att parkera på dagar med udda datum.

Exempel:
Om datumparkering gäller från kl 00.00 – 18.00 ska du den 1 mars (efter 18.00) parkera på den sidan av gatan som har udda husnummer om du ska parkera över natten.

När datumparkeringen sedan börjar gälla igen är det den 2 mars och då inte tillåtet att stå på sidan med jämna husnummer.

Läs mer här: "Datumparkering - hur funkar det?" (övningskörning.com)

Tidsbegränsad parkering och P-skiva

I de centrala delarna av Vännäs centrum kommer det även att bli så kallad tidsbegränsad parkering (2 timmar). Det är endast här, på anvisad plats enligt skyltningen, som du kommer att behöva P-skiva.

Vad är P-skiva?

P-skiva är en skiva där du kan ställa in klockslaget då du parkerar. Alla fordon som har en registreringsskylt måste använda P-skiva på anvisad plats.

Du behöver inte använda en P-skiva från Vännäs kommun, det går lika bra med en annan skiva. Huvudsaken att den går att ställa in rätt tid med.

Regler & bestämmelser för P-skivan

  • Ange fordonets ankomsttid vid pilen. Avrunda till närmast följande hel eller halv timme.
  • P-skivans inställning för fordonets ankomsstid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • Placera P-skivan innanför vindrutan. Det ska vara lätt att läsa P-skivan från utsidan av bilen. Du får endast använda en P-skiva vid varje tillfälle.

Exempel:
Om du parkerar inom tidsbgränsningen (till exempel om du parkerar kl. 07.30 och tidsbegränsningen gäller från kl. 07.00) så sätt visaren på 07.30. Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar (till exempel kl. 06.00) så ställer du tiden på tidsbegränsningens början (kl. 07.00 i exemplet).

Om jag glömt P-skivan eller inte har någon ännu?

Om du har glömt P-skiva går det bra att skriva din ankomsttid på en lapp och sätta den i bilens framruta.

Övervakning

Kommunen har anlitat Securitas att utföra uppdraget med parkeringsövervakning och som då även ansvarar för att utfärda parkeringsanmärkningar vid överträdelser. Vid eventuella synpunkter eller överklagan gällande parkeringsanmärkningarna hänvisar vi till Polisen.

Vännäs kommun kommer inte att hantera parkeringsanmärkningarna.

Taxa för felparkering

För att få samstämmighet mellan taxan för felparkering och överträdelsens omfattning så har även taxan för felparkering genomgått en översyn. Vid införandet av parkeringsövervakning kommer även fordonsflyttar att bli aktuella vid felaktigt långtidsparkerade fordon.

Har du frågor och funderingar?

Du som har frågor kring parkeringar kan kontakta plan- och miljönämnden via e-post till: plan.miljonamnden[at]vannas.se.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt resmål.

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade här (länk, öppnas i ny flik)