Samlad information gällande Coronavirus (Covid-19)

Lyssna

För att göra informationen tydligare har Vännäs kommun skapat en samlingssida på www.vannas.se/corona. Längst ned på sidan hittar du alla beslut som fattas löpande på grund av rådande läge. Vi samlar även rekommendationer och länkar till informationsmaterial. Senaste uppdatering på samlingssidan 2020-04-03.

Till samlingssidan www.vannas.se/corona

Här lägger vi löpande in gällande beslut, rekommendationer och information.

1177 om coronaviruset

På 1177.se finns massor av samlad information om coronaviruset (covid-19).
Klicka dig vidare till den samlade informationen här (länk) >>

 

Till medarbetare i Vännäs kommun

Medarbetare i Vännäs kommun kan ta del av mer information från arbetsgivaren via intranätet. Där finns även mer information om restriktioner kring resor i tjänsten utanför länet, för kommunens anställda.
Till intranätet (länk) >>

Till vårdnadshavare med elever i skola och förskola

På Barn- och utbildningsförvaltningens startsida finns information till dig som har barn i förskola eller skola.
Till barn- och utbildningsförvaltningens startsida (länk) >>

Vännäs kommuns insatser för näringslivet med anledning av covid-19

På vannas.se/naringsliv har Näringslivsutvecklarna i kommunen gjort en sammanställning över vad vi som kommun gör för att bidra till lösningar för näringslivet.
Till informationen för näringslivet (länk) >>

 

Folkhälsomyndigheten.se

Frågor och svar (FAQ)
Folkhälsomyndigheten har sammanställt en FAQ (frågor och svar) om Coronaviruset. Klicka här för att komma direkt till FAQ (drektlänk).

Ta del av information från ansvariga myndigheter. Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information, var källkritisk och sprid inte felaktig information.

 

Läs mer:

113 13
(Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa för att få information om pågående händelser och kriser)

Källkritik
(Om källkritik på krisinformation.se)

Beredskap för Covid-19, Region Västerbotten
(Regionens samlade information på webbplatsen)

Coronavirus, information från myndigheter
(krisinformation.se)

Coronavirus, advice for the public
(who.int)

Vad gör länets myndigheter?
Länets myndigheter, kommuner och Region Västerbotten tar ett gemensamt ansvar, samverkar och följer händelseutvecklingen kontinuerligt.

Vännäs kommun följer löpande utvecklingen kring Coronaviruset (Covid-19) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten samt Region Västerbotten.