Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelstillsyn

Lyssna

Timavgifter för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

Miljöbalkstaxan indexregleras varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). I taxan för miljöbalken ingår även hälsoskydd.

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 1 048 kr/h

Övriga taxor inom miljö- och hälsoskyddsavdelningens ansvarsområden, som även den indexregleras enligt konsumentprisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Tillsyn över handel med receptfria läkemedel, 742 kr/h

Mer information om miljö- och hälsoskyddstillsyn

Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn:
Vad betalar jag för? Folder från SKR 

Information om årlig avgift samt timavgifter för miljötillsyn:


Timavgifter för kontroll av livsmedel

Livsmedelstaxan indexregleras varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV):

  • Offentlig kontroll livsmedel, 1 146 kr/h
  • Extra offentlig kontroll livsmedel, 972 kr/h

Läs hela livsmedelstaxan (PDF, öppnas i en ny flik)

Livsmedelskontroll i Vännäs - vad betalar du för?

Här har vi sammanställt en information om kommunens livsmedelskontroll och vad du får för de avgifter som du betalar.

Livsmedelskontroll i Vännäs - vad betalar du för? (PDF, öppnas i en ny flik)