Jämställdhetsplanen

Lyssna

Enligt lag är arbetsgivare med 25 anställda eller fler, skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan var tredje år. I Vännäs kommun arbetar jämställdhetsgruppen nära fack och förvaltningar när planen tas fram. Planen fastställs i kommunfullmäktige.

Utifrån den upprättade jämställdhetsplan sätter förvaltningarna upp sina egna handlingsplaner. Varje förvaltning bär själv ansvaret för att utvärdera sin förvaltnings arbete.
 

Kontaktperson: Ingrid Lundström