Tips och stöd om jämställdhet

Lyssna

Vännäs kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet en viktig fråga som rör alla delar av livet såsom arbete, skola, fritid, relationer och mycket mer.

På den här sidan finns olika tips på länkar för dig som vill lära dig med om jämställdhet och kanske arbeta med frågan på din arbetsplats, din skola, i kompisgänget eller i din relation. Bli inspirerad och motiverad!

Jämställdhet, normer och rättigheter

  • Jämställdhetsmyndigheten är en nationell myndighet som ska se till att jämställdhetspolitiken får genomslag i samhället. På hemsidan jämställ.nu som drivs av jämställdhetsmyndigheten finns många tips och verktyg för hur jämställdhet kan integreras i olika sammanhang.
  • Maktsalongen är en organisation som vill stärka unga kvinnor och som arbetar för ett jämställt samhälle. På deras hemsida presenteras grunderna i feminism och vad feminism innebär.
  • MÄN är en ideell feministisk organisation som arbetar för jämställdhet.
  • Make Equal är en stiftelse som startades 2010 av Ida Östensson och som syftar till att få fler att engagera sig i jämställdhetsfrågor.
  • Make Equal har startat projektet #killmiddag som syftar till att killar och män ska få prata tillsammans om saker som kanske inte alltid diskuteras i manliga sammanhang. Material för samtal finns tillgängligt på hemsidan och riktar sig bland annat. till kompisgänget, pappor, kollegor på arbetsplatsen och yngre personer. De driver även föreningen Fatta som arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld.
  • RFSL är en organisation som arbetar för hbtq-personers rättigheter i samhället.

 

Material för skolan

 

Material för arbetsplatsen

 

Relationer

Kontaktperson: Ingrid Lundström