Så hanterar du lupiner

Lyssna

Lupiner ser vi nästan överallt under sommaren. Blomman kan vara fin att titta på men den utgör ett hot mot biologisk mångfald. Här kan du läsa mer om hur du kan göra för att bekämpa och minska spridningen av lupiner.

Lupiner 

Blomsterlupinen utgör ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i som till exempel vägkanter och järnvägsbankar. På sikt kan blomsterlupin påverka vegetationen där den etablerat sig på grund av sin förmåga att binda kväve och därmed gödsla marken. I de naturligt magra jordarna där den vanligen växer kan tillskottet av näring göra att ängsblommor ersätts av mer kväveälskande växter.


Blomsterlupinen hotar även andra växter genom att de lockar till sig pollinerare, som hellre besöker blomsterlupin än inhemska blommor. Dessutom innehåller blomsterlupin alkaloider, som kan vara giftiga för får och nötkreatur. Den kan även vara allergiframkallande för människor.


När det gäller att bekämpa blomsterlupin måste du vara ihärdig, fröna kan ligga i vila i marken i upp till 70 år. Men det går att bekämpa växten på flera sätt.


Så här gör du:

  • Slå av blommorna flera gånger under året under några års tid. Slå gärna innan de gått i blom för bästa effekt.
  • Gräv eller dra upp hela plantor med rot.
  • Plocka gärna stora buketter och sätt i vas och njut av de vackra färgerna, men kom ihåg att slänga dem som brännbart avfall när de vissnat! Inte i matavfallspåsen eller i komposten.


Efter du har slagit eller dragit upp växterna så lägger du dem i en sopsäck som du knyter ihop ordentligt eller försluter på annat vis. Tänk på att det inte får följa med mycket jord. Du slänger sedan säcken i containern för brännbart på återvinningscentralen.

Artfaktablad om blomsterlupin (länk till naturvårdsverket.se)