Vi söker kontaktfamilj, familjehem och jourhem samt ledsagare och avlösare

Lyssna

Vill du vara ett stöd för barn och familjer med behov? Vi söker nu flera olika typer av stödfunktioner, från korta insatser till längre uppdrag.

Som kontaktperson eller kontaktfamilj ger du stöd åt ett barn eller vuxen. Det kan handla om att ta emot ett barn i ditt hem under en helg eller ge stöd med läxläsning. Stöd ges utifrån behovet och kan röra sig om några dagar och nätter i månaden. Läs mer och ansök här: https://bit.ly/2AQMvzd

Som familjehem tar du hand om ett barn eller en ungdom i ditt hem och har tid och engagemang för uppdrag som familjehem. För att vara familjehem krävs det inga specialkunskaper, utan det som krävs är trygghet, struktur samt mycket glädje och hjärta. En del barn eller ungdomar behöver bo i familjehem under en kortare tid medan andra barn växer upp i sitt familjehem tills de är redo för ett eget boende.

Jourhem innebär att man tar emot ett barn eller en ung person under en begränsad tid, ofta i väntan på familjehem. Jourhem tar emot barn i ett akut läge och barnet kan flytta in bara med några timmars varsel. Läs mer om familjehem och jourhem och ansök här: https://bit.ly/2UW9EqW

Att vara stödfamilj innebär att du och din familj tar emot ett barn eller en ungdom med en funktionsnedsättning som ex. Downs syndrom eller autism i ert eget hem under 1-2 helger i månaden. Läs mer och ansök här: https://bit.ly/2BKj2qx

Som ledsagare är du uppdragstagare till vuxna eller ungdom med funktionsnedsättning. Syftet med ledsagning är att möjliggöra en meningsfull fritid för brukaren.

Som avlösare är du uppdragstagare hos en familj med ett barn/ungdom med någon form av funktionsnedsättning i deras hem. Som avlösare avlastar du föräldrarna i omvårdnadsarbetet så de kan få möjlighet att lämna hemmet.

Både som avlösare och ledsagare är du deltidsanställd av Vännäs kommun. Läs mer om uppdragen och ansök här: https://bit.ly/2BFe8v5 

Alla lediga jobb och uppdrag i kommunen hittar du på vår lediga jobb sida.