Mjukstart för parkeringsövervakningen

Lyssna

Många har säkert upptäckt de nya skyltarna för datumparkering. Från sista augusti och en månad framåt kommer det att bli en så kallad ”mjukstart” för parkeringsövervakningen.

Mjukstarten innebär att den som felparkerar inte kommer att bli bötfälld till att börja med, utan istället få en lapp med information om den kommande övervakningen.

Mer information kommer att gå ut när övervakningen går över från information till bötfällning.

Varför ska kommunen införa datumparkering?

Syftet med datumparkeringen är att hålla delar av gatan fri under natten och underlätta för snöröjning och sandning samt framkomlighet för räddningstjänsten. Det kan även komma att bli parkeringsförbud längs vissa gator, inklusive för tunga fordon.

Var kommer det att gälla datumparkering?

Datumparkering kommer att gälla för hela Vännäs och Vännäsby. I Vännäs centrum kommer den som parkerar även att behöva använda P-skiva där parkering i 2 timmar gäller, enligt skyltningen.

Vad är P-skiva?

P-skiva är en skiva där du kan ställa in klockslaget då du parkerar. Alla fordon som har en registreringsskylt måste använda P-skiva på anvisad plats.

Du behöver inte använda en P-skiva från Vännäs kommun, det går lika bra med en annan skiva. Huvudsaken att den går att ställa in rätt tid med.

Var kommer det gå att hämta skivor?

Kommunen kommer att lägga ut P-skivor på till exempel Ica och Coop i Vännäs. Dessa är ännu inte levererade, men är på gång.

Om jag glömt P-skivan eller inte har någon ännu?

Om du har glömt P-skiva går det bra att skriva din ankomsttid på en lapp och sätta den i bilens framruta.

Vem övervakar?

Kommunen har anlitat Securitas för att utföra uppdraget med parkeringsövervakning och för att utfärda parkeringsanmärkningar vid överträdelser. Vid eventuella synpunkter eller överklagan gällande parkeringsanmärkningarna hänvisar vi till Polisen.

Vännäs kommun kommer inte att hantera parkeringsanmärkningarna.

Läs mer om de nya reglerna på www.vannas.se/parkering