Daglig verksamhet

Lyssna

Daglig verksamhet är en av de insatser som kan beviljas med stöd av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, ofta förkortat LSS. Daglig verksamhet eller daglig sysselsättning erbjuds i olika former. Dagsverket och Vännäs Pall & Spik (VPS) är två av kommunens arbetsplatser för funktionshindrade.

Daglig verksamhet omfattar idag ca 90 personer. Dagsverket och VPS är två dagliga verksamheter inom Vännäs kommun. Daglig verksamhet erbjuds även i privata företag samt andra kommunala verksamheter. Vännäs kommun har en arbetskonsulent som arbetar med frågor som rör daglig verksamhet på andra arbetsplatser än Dagsverket och VPS.
 
Kontaktuppgifter:
 
Arbetskonsulent: Susanne Eriksson, 0935-141 84, 072-511 69 62

Områdeschef: Anette Norberg, 0935-145 22
 
Biståndshandläggare: Anna-Maria Nilsson, 0935-143 28
 

Kontaktperson: Anette Norberg