Glädje när första doserna vaccin delades ut på Borgmästargården i Vännäs

Lyssna

Under onsdagen 13 januari startade Vård- och omsorgsförvaltningen igång vaccinationen mot covid-19. De första doserna fick boende och personal på Borgmästargården i Vännäs. En av de första att vaccinera sig var Inger Granström.

- Det är bra att vi är där nu! Det känns tryggt att ha fått vaccin, säger Inger. 

Även Kerstin Persson, boende på Borgmästargården vaccinerade sig under morgonen.  

- Man tyckte att det blev långsamt och utdraget det här. Det är skönt att det blir gjort med vaccineringen, säger hon. 

På bilden, från vänster: Inger Granström tillsammans med Elena Jakobsson.

 

Bland ledning och personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen är lättnaden och glädjen stor när vaccinet kommit.

- Det är glädjande att vi nu står startklara med vaccinationerna mot covid-19 av våra äldre, säger Anneli Johansson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska på Vännäs kommun. Viljan att vaccinera sig är stor hos såväl de äldre som hos personalen och i slutet av nästa vecka beräknas alla äldre på våra särskilda boenden och personal som arbetar där ha fått sin första dos vaccin. 

 - Det har varit en tuff tid för boendena under jul och nyår, Säger Henric Jakobsson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. Många har slitit hårt och nu har vaccinet äntligen kommit. Vi hoppas att det ska vara en lättnad för många, både för personal och anhöriga. 

- Vi är glada att vara igång och att så många bland både personal och boende vill vaccinera sig. Vi har haft en ordentlig prövning under jul och nyår och vi ser hur viktigt det är att få ett skydd i och med vaccinationerna och att vi fortsätter att följa hygienrutinerna, säger Per Forsman, områdeschef på Borgmästargården. 

Vaccineringen fortsätter

Under morgondagen fortsätter vaccinationerna på Vännäsby Äldrecenter och Hjorten. Om ungefär tre veckor kommer de som fått den första dosen vaccin att få den andra dosen. 

- Det har varit mycket förberedelser och god samverkan inom den egna organisationen och med Vännäs hälsocentral. Det har bidragit till att vi nu är på gång och att det finns en bra planering framåt. Personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård och hemtjänstpersonal är nästa grupp att vaccinera sig. Det kommer att ske i samverkan med hälsocentralen, avslutar Anneli. 

På bild 1 från vänster: Per Forsman, Anneli Johansson, Henric Jakobsson