Foto: Vännäs Snöskoterklubb

Skoter, leder och regler

Lyssna

Du som gillar fartfyllda aktiviteter kanske vill ta dig ut på en skotertur? I Vännäs kommun finns cirka 30 mil skoterleder att glida fram på. Det finns även lagar och lokala trafikföreskrifter som det är upp till dig som förare att ha koll på.

Lokala trafikföreskrifter för Vännäs och Vännäsby tätorter

I Vännäs och Vännäsby tätorter råder lokala trafikföreskrifter med förbud mot att köra skoter och annat motordrivet fordon i terrängen. Enligt kartan, se länk nedan, gäller förbudet inom de rödmarkerade linjerna förutom på de angivna anslutningslederna.

Se karta

Digital karta med markering för skoterförbud (pdf, öppnas i ny flik)

Snöskoter i övriga delar av kommunen

Att köra snöskoter ingår inte i allemansrätten. Därför är det inte självklart att du får köra på annans mark. Bäst är att följa skoterlederna och att alltid köra på väl snötäckt mark utan att störa, förstöra eller på annat sätt bryta mot lagen.

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om motortrafik i naturen och vad som gäller.

Till Länsstyrelsens information

Här finns fler informationslänkar:

Snöskoterrådets broschyr "Svenska snöskoterregler" (pdf, öppnas i ny flik):

Snöskoterrådets broschyr om körning på åker- och skogsmark (pdf, öppnas i ny flik):

Film framtagen av LRF på uppdrag av Nationella Skoterrådet för att förklara för skoteråkare hur deras körning kan få konsekvenser för skogsplanteringar och åkermark (länk till youtube, öppnas i ny flik)

Polisen - Om regler och lagar för snöskotrar (länk till youtube, öppnas i ny flik)

Skoterleder i Vännäs kommun

Vännäs Snöskoterklubb ansvarar för ett ledsystem som består av ca 30 mil skoterleder inom Vännäs kommun, med ett antal anslutningar mot angränsande skoterklubbars ledsystem. Ledunderhållet sköts av ledansvariga inom Vännäs Snöskoterklubb, ett antal frivilliga som ansvarar för varsin del av ledsystemet.

Vännäs snöskoterklubb (länk till hemsida)

Kontaktperson: Peter Lundström