Foto: Vännäs Snöskoterklubb

Skoterleder

Lyssna

Du som gillar fartfyllda aktiviteter kanske tar dig ut på en skotertur? I Vännäs kommun finns cirka 30 mil skoterleder att glida fram på.

Vännäs Snöskoterklubb ansvarar för ett ledsystem som består av ca 30 mil skoterleder inom Vännäs kommun, med ett antal anslutningar mot angränsande skoterklubbars ledsystem.

Vännäs snöskoterklubb (länk till hemsida)

Skoterlederna är inmätta med GPS och kartor finns att köpa på Johanssons maskin i Vännäsby, Statoil i Vännäsby och Shell i Vännäs. Ledunderhållet sköts av ledansvariga inom Vännäs Snöskoterklubb, ett antal frivilliga som ansvarar för varsin del av ledsystemet.

Kontaktperson: Peter Lundström