Personalenhet, bemanning

Lyssna

Personalenheten ska, genom att fördela personal med bemanningstid, fast poolpersonal och timanställda som resurser, tillgodose verksamheterna inom äldre- och handikappomsorgen med ersättare vid behov.

Målet är att öka kvalitén i verksamheterna genom att förse dessa med kompetent personal vid vikariebehov. Enheten ska även ge stöd till områdeschefer och andra ledare inom vård- och omsorg när det gäller personalfrågor.

I personalenheten arbetar vikarieförmedlare, systemförvaltare för BeSched, undersköterskor och vårdbiträden.

Har du frågor angående personalenheten kontakta områdeschef Simon Johansson.

 

 

Kontaktperson: Simon Johansson