Kartor och geografisk information, GIS

Lyssna
Plan- och byggavdelningen ajourhåller primärkartan över tätorterna Vännäs och Vännäsby. Med primärkartan som grund har adresskartor över tätorterna upprättats. För övriga delar av kommunen används Lantmäteriets Fastighetskarta och Vägkarta.

Karta över kommunen som visar besöksmål, sevärdheter och aktiviteter finns att hämta/beställa via Medborgarhusets reception, öppet vardagar kl 8-12, telefon 0935-140 01.

Geografisk information

Vännäs kommun använder referenssystem SWEREF 99 20 15 och RH 2000.

Kontaktpersoner:
Viktoria Lundgren, 0935-142 38, vid frågor angående mätningar, transformationer
husutstakningar


Husutstakningar och höjdavvägningar utförs efter beställning.


Länk till Lantmäteriet


Länk till Hitta.se


Länk till eniro.se

Kontaktperson: Viktoria Nilsson