Kontakter Äldreomsorgen

Lyssna

Kontaktpersoner och användbara telefonnummer inom äldreomsorgen.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut, hemtjänst: 0935-143 37
Arbetsterapeut, äldreomsorg: 0935-142 95

Biståndshandläggning & färdtjänst

Via länken nedan hittar du kontaktuppgifter och telefontider till biståndshandläggare för äldreomsorgen och LSS omsorgen. Där finns även kontaktuppgifter för färdtjänst.

Dagverksamhet

Dagverksamheten finns på Vännäsby Äldrecenter. Kontaktuppgifter dit hittar du längst ner på sidan www.vannas.se/dagverksamhet (direktänk).

Områdeschef: Elena Jakobsson, tel: 0935-142 98 

Fakturafrågor äldreomsorg

Evelina Lundgren, tel: 0935-143 32

FrivilligCenter

Stöd till närstående personer erbjuds i kommunen och samordnas vid FrivilligCenter och HemvårdsCenter i Vännäs. Kontaktuppgifter och mer information om verksamheten hittar du på www.vannas.se/frivilligcenter (direktlänk)

Hemtjänsten

Hemtjänst (dygnet runt-nummer) 0935-143 39
Områdeschef Martin Ejdebäck, tel: 0935-143 47
Hemtjänst, larmfrågor 0935-142 99

 

Sjukvård/rehab

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anneli Johansson, tel: 0935-142 60
Rehab, områdeschef Gudrun Kågström-Lindberg, tel: 0935-14340
Sjukgymnast - hemtjänst 0935-143 16
Sjukgymnast - äldreomsorg 0935-142 95

 

Särskilda boenden

Borgmästargården
Borgmästargården, avd A 0935-142 62
Borgmästargården, avd B 0935-142 70
Borgmästargården, avd C 0935-142 71
Områdeschef Borgmästargården Per Forsman, tel: 0935-142 67
Sjuksköterska Borgmästargården 0935-142 61

 

Slussen
Slussen 0935-143 06
Områdeschef , Slussen Per Forsman, tel: 0935-142 67
Sjuksköterska, Slussen 1935-143 29

 

Hjorten
Hjorten 0935-142 97, 145 99
Områdeschef, Hjorten Per Forsman, tel: 0935-142 67
Sjuksköterska, Hjorten 0935-142 77

 

Vännäsby Äldrecenter
Enhet 1 0935-146 31
Enhet 2 0935-146 32
Enhet 3 0935-146 33
Enhet 4 0935-146 34
Enhet 5 0935-146 35
Områdeschef (enhet 1-5) Elena Jakobsson, tel: 0935-142 98
Sjuksköterska 0935-142 88

 

Kostverksamhet

Köket Rieck-Müllergården 0935-142 86
Köket Vängården 0935-142 96
Enhetschef Emma Karlsson, tel: 0935-145 98