Elda utomhus

Lyssna

Ta alltid reda på om det är eldningsförbud i området innan du tänder en eld i skog och mark. Om eldningsförbud råder så gäller förbudet även för eldstäder/grillplatser som inte är godkända av räddningstjänsten.

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra. Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbud och kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Information från Länsstyrelsen Västerbotten

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller i Västerbottens län kring att elda och grilla utomhus. Där hittar du även frågor och svar om eldningsförbud.

Till hemsidan och mer information (länk)

Eldningsförbud i Sverige, kartöversikt

Sveriges Länsstyrelser har tillsammans skapat en karta där du kan se om eldningsförbud råder i kommunen.

Till kartan Eldningsförbud i skog och mark (länk)

Att tänka på när du eldar utomhus

  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
  • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
  • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
    Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
  • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
  • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
  • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
  • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
  • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

 

Anmäla eldning utomhus, hyggesbränning eller naturvårdsbränning

Eldning utomhus som sker i mycket stor omfattning kräver anmälan till räddningstjänsten minst tre veckor i förväg.

Riktlinjer och anmälan

Du som vill anmäla eldning utomhus, som naturvårdsbärnning eller hyggesbränning i stor omfattning, behöver först läsa igenom gällande riktlinjer. På samma informationssida hittar du länk till blankett för anmälan.

Till sidan för riktlinjer och anmälan (länk)

Eldning utan anmälan

Du behöver inte anmäla till räddningstjänsten om du eldar i mindre omfattning (3x3 meter). För att undvika onödiga falsklarm rekommenderar vi att du lånar vår skylt ELDNING PÅGÅR som ställs väl synligt för förbipasserande t.ex. vid närmaste väg. Det är gratis att låna skylten. Ring när du vill låna den på 070-378 88 38 och återställ den direkt du är klar.
Skylt eldning pågår

11 § i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanelagda områden i Vännäs och Vännäsby är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Prognos för brandrisk

För att få reda på vilken brandriskprognos som gäller för tillfället eller om eldningsförbud råder eller om du vill ha information och rådfrågning om eldning utomhus är du välkommen att ringa räddningstjänsten, 0935 - 140 00 (växel), alternativt besöka myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller ladda ner appen BRANDRISK ute till din i-phone eller androidtelefon.

Brandriskprognoser på MSB.se (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, länk öppnas i ny flik)

Upplysning om eldningsförbud
Roger Westerberg
Räddningschef Vännäs/Bjurholm
Tel: 0935-141 40
Mob: 070-378 88 38

Kontaktperson: Roger Westerberg