Räddningstjänsten

Lyssna

Att den kommunala räddningstjänsten rycker ut till bränder och trafikolyckor vet de flesta, men vad är det för typer av olyckor som är räddningstjänst?

Bli deltidsbrandman

Som deltidsbrandman får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Förutom att rädda liv och göra skillnad i samhället ingår du i en gemenskap hos din räddningstjänst, får en värdefull utbildning med regelbunden övning och får ett rejält tillskott i hushållskassan. Det viktigaste du behöver är viljan att hjälpa till och rädda liv.

Läs mer om att bli deltidsbrandman på blideltidsbrandman.nu

Intresseanmälan

Skicka ett e-postmeddelande till Plan- och miljönämnden om du är intresserad av att bli deltidsbrandman.

 

Kontakta oss

  • Vid akut händelse ringer du 112
  • Vid en händelse som inte är brådskande kan du rings RCB, Räddningschef i beredskap på tel. 0935-140 14

Räddningschef, Roger Westerberg
Ställföreträdande räddningschef, Lars Fahlesson
Administratör/nämnd, Helene Jonsson

Hitta till oss
Brandstationen, Norrlandsgatan 2

Vad är räddningstjänst?

I Lagen om skydd mot olyckor definieras räddningstjänst som "de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön."

Skyldigheten för kommunen eller staten att ingripa föreligger endast om det är motiverat utifrån:

  • behovet av ett snabbt ingripande
  • det hotade intressets vikt
  • kostnaderna för insatsen
  • och omständigheterna i övrigt.

 

Insatstider

Räddningstjänsten larmas av SOS Alarm AB och når 70% av befolkningen inom 10 minuter och resterande inom 30 minuter. Insatstid är från den tid brandmännen får larm tills vi är på olycksplatsen.

Beredskap

Räddningschef i beredskap

Räddningschef i beredskap ska, vid larm, vara anträffbar och kunna svara inom 90 sekunder, träda i tjänst med disponibelt utryckningsfordon inom 5 minuter och infinna sig på skadeplats eller närmaste brandstation inom 30 minuter.
 
Beredskap var 4:e vecka för kommunerna Vännäs, Nordmaling och Bjurholm.

Beredskapsgrupp

Räddningstjänsten i Vännäs är en deltidskår. Brandmännen har sin ordinarie arbetsplats inom tätorten och kommer till brandstationen vid larm. Tid från larm och till första fordon lämnar brandstationen ska vara max 5 minuter. Grupperna har beredskap var fjärde vecka.

Höjd beredskap

Under höjd beredskap organiseras och tillsätts den särskilda räddningsstaben som lokaliseras till kommunens ledningscentral. I staben finns personal från viktiga kommunala förvaltningar samt den politiska organisationen. De normala insatsstyrkorna förstärks med olika specialenheter som räddningshundar, röjningsresurser och hemskyddsorganisation samt FRG (Frivillig ResursGrupp).

Utbildning och övning

All brandpersonal har genomgått utbildning vid statens räddningsskola. Vidareutbildning sker kontinuerligt vid räddningstjänstens brandstation under särskilda övningsdagar. Kompetensutbildning för brandbefäl sker vid någon av landets två räddningsskolor.
 
Personalen övar ca 50 timmar per år. Särskilda insatsövningar gällande t ex brand i vårdavdelning, bussolycka, industribrand, bostadsbrand och kemolyckor genomförs också under året.
 
Här kan personalen lägga in instruktioner/övningsscheman etc.
 
Övningar (inloggning)

Räddningsfordon

Befälsbil Volvo 2017 utrustad med 220v och färgskrivare A4/A3 format samt en drönare
Scania 1:abil 2010 årsmodell rymmer 3000 liter vatten och 400 liter skum
Scania Tankbil 2001 årsmodell rymmer 8000 liter vatten och 400 liter skum
Scania Hävare 2017 årsmodell 32 m
Volvo 2009 årsmodell Resurs bil, skogsbrandsutrustning till RTJ Västerbotten. Skoter på vintern, bandvagn på sommaren
WW Caddy 2014 resursbil
Bandvagn med vatten och motorspruta
Båt 2016 med Hansabräda
Fyrhjulig motorcykel med vagn 2018
Skoter 4-takt med pulka 2018

Kontaktperson: Roger Westerberg