Liljaskolans styrelse

Lyssna

Styrelsen svarar för ledning, samordning och utveckling av Liljaskolans verksamhet.

Liljaskolan är Vännäs kommuns gymnasieskola med ca 950 gymnasieelever och 200 vuxenstuderanden.

Möteshandlingar och protokoll

Aktuella möteshandlingar (kallelser) för respektive nämnd hittar du via vannas.se/kallelser.

Protokoll från LS samt LSAU 
Protokoll för Liljaskolans styrelses sammanträden samt arbetsutskottets sammanträden hittar du i menyn eller på vannas.se/liljaprotokoll.

Ledamöter

 
Ordförande
Gösta Eklund (M)


Vice ordförande
      
Tommy Bingebo (C)

Ola Dahlgren (S)
Magnus Jälmbrant (V)
Tomas Moberg (C)
Anna-Lena Wester (KD)

Ersättare
Per-Erik Lundmark (S)
Henrik Jacobsson (S)
Sebastian Ögren (M)
Matilda Lundberg (C)
Fredrik Sandin (C)

Kontaktperson: Kristine Hansson