Testa din anslutning

Lyssna

Här kan du kontrollera hastigheten på din Bredbandsanslutning.

För att få ett mer rättvisande resultat måste datorn man mäter ifrån anslutas direkt till mediaomvandlare/kabel-tv modem innan mätning görs. Observera att hastigheten är beroende på flera faktorer. Mätningen kan behöva göras under olika tider på dygnet för att ge ett rättvist resultat.

http://www.bredbandskollen.se/

Kontaktperson: Roger Fagerdal